Nařízení  č.  219/2017 Sb.
Vlády České republiky
o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice
Oblasti úpravy:
Zbraně a střelivo (obecně).;Technická bezpečnost zařízení.;
Schváleno (Vydáno): 10.07.2017 Účinnost od: 01.08.2017
Uveřejněno v č. 80/2017 Sbírky zákonů na straně 2360