Nařízení  č.  220/2017 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E
Oblasti úpravy:
Zbrojní průkaz. Zbrojní oprávnění.;
Schváleno (Vydáno): 10.07.2017 Účinnost od: 01.08.2017
Uveřejněno v č. 80/2017 Sbírky zákonů na straně 2369