Vyhláška  č.  221/2017 Sb.
Ministerstva vnitra
o provedení některých ustanovení zákona o zbraních
Oblasti úpravy:
OSOBNÍ A CESTOVNÍ DOKLADY.;Zbrojní průkaz. Zbrojní oprávnění.;Zbraně a střelivo (obecně).;
Schváleno (Vydáno): 19.07.2017 Účinnost od: 01.08.2017
Uveřejněno v č. 80/2017 Sbírky zákonů na straně 2377