Zákon  č.  222/2017 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;OSOBNÍ A CESTOVNÍ DOKLADY.;Cizinecký režim.;Hlášení pobytu. Kočující osoby.;Cestovní pas. Výjezdní doložka. Vízum.;Právní postavení cizinců.;
Schváleno (Vydáno): 27.06.2017 Účinnost od: 15.08.2017
Uveřejněno v č. 81/2017 Sbírky zákonů na straně 2450

Pozn.: Čl. I bod 201 nabývá účinnosti 1.8.2018.