Nařízení  č.  223/2017 Sb.
Vlády České republiky
o některých podmínkách vydání a prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování
Oblasti úpravy:
Hlášení pobytu. Kočující osoby.;Cizinecký režim.;Právní postavení cizinců.;
Schváleno (Vydáno): 10.07.2017 Účinnost od: 15.08.2017
Uveřejněno v č. 81/2017 Sbírky zákonů na straně 2508