Vyhláška  č.  224/2017 Sb.
Ministerstva vnitra
, kterou se mění vyhláška č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Cestovní pas. Výjezdní doložka. Vízum.;Cizinecký režim.;Právní postavení cizinců.;
Schváleno (Vydáno): 14.07.2017 Účinnost od: 15.08.2017
Uveřejněno v č. 81/2017 Sbírky zákonů na straně 2509