Zákon  č.  225/2017 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;PRÁVNÍ OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.;Investiční výstavba. Investování.;Kolaudace.;Povolení stavby.;Stavební řízení. Stavební řád.;Stavební úřady.;Prvotní evidence.;Územní plánování, investiční výstavba.;Příprava investiční výstavby.;Projektová a rozpočtová dokumentace.;
Schváleno (Vydáno): 27.06.2017 Účinnost od: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 82/2017 Sbírky zákonů na straně 2514