Sdělení  č.  227/2017 Sb.
Ministra vnitra
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Oblasti úpravy:
Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Volby.;
Schváleno (Vydáno): 13.07.2017 Účinnost od: 31.07.2017
Uveřejněno v č. 82/2017 Sbírky zákonů na straně 2583