Vyhláška  č.  228/2017 Sb.
Ministerstva dopravy
, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Technická bezpečnost zařízení.;Exhalace. Emise. Imise.;Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.;Technická normalizace a typizace. ČSN a ON.;
Schváleno (Vydáno): 19.07.2017 Účinnost od: 31.07.2017
Uveřejněno v č. 83/2017 Sbírky zákonů na straně 2586

Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 20 nabývá účinnosti 1.1.2018.