Vyhláška  č.  229/2017 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb.
Oblasti úpravy:
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND.;Ochrana zdravého stavu půdy.;Rostlinná výroba.;
Schváleno (Vydáno): 12.07.2017 Účinnost od: 15.08.2017
Uveřejněno v č. 83/2017 Sbírky zákonů na straně 2597