Sdělení  č.  230/2017 Sb.
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Oblasti úpravy:
Vědeckovýzkumná pracoviště. Vědečtí pracovníci.;Výzkumné ústavy.;
Schváleno (Vydáno): 20.07.2017 Účinnost od: 31.07.2017
Uveřejněno v č. 84/2017 Sbírky zákonů na straně 2602