Nález  č.  231/2017 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Náklady zdravotní péče.;Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;
Schváleno (Vydáno): 30.05.2017 Účinnost od: 31.07.2017
Uveřejněno v č. 84/2017 Sbírky zákonů na straně 2605