Vyhláška  č.  233/2017 Sb.
Ministerstva financií
, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
ROZPOČTOVÉ PRÁVO.;Organizační složky státu a územních samosprávných celků.;Účetnictví.;Fondy.;Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.;
Schváleno (Vydáno): 20.07.2017 Účinnost od: 01.08.2017
Uveřejněno v č. 85/2017 Sbírky zákonů na straně 2645