Sdělení  č.  234/2017 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Oblasti úpravy:
Kolektivní smlouva. Kolektivní vyjednávání.;
Schváleno (Vydáno): 17.07.2017 Účinnost od: 31.07.2017
Uveřejněno v č. 85/2017 Sbírky zákonů na straně 2646