Sdělení  č.  47/2017 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o válečných hrobech
Oblasti úpravy:
Pohřební služby. Pochovávání. Kremace. Pohřebnictví.;Ukrajina. Ukrajinská republika.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;
Schváleno (Vydáno): 21.10.2013 Účinnost od: 28.06.2017
Uveřejněno v č. 26/2017 Sbírky mezinárodních smluv na straně 7322