Sdělení  č.  48/2017 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 29. června 2017 pozměňující pravidla 27 a 28 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 6/17)
Oblasti úpravy:
Evropský patent. Evropská patentová přihláška.;Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;
Schváleno (Vydáno): 29.06.2017 Účinnost od: 01.07.2017
Uveřejněno v č. 27/2017 Sbírky mezinárodních smluv na straně 7338