Vyhláška  č.  236/2017 Sb.
Ministerstva průmyslu a obchodu
, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění vyhlášky č. 289/2013 Sb.
Oblasti úpravy:
Plynofikace. Rozvody plynu.;Plynárenství. Topný plyn.;
Schváleno (Vydáno): 25.04.2017 Účinnost od: 19.08.2017
Uveřejněno v č. 86/2017 Sbírky zákonů na straně 2668