Vyhláška  č.  237/2017 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Rostlinná výroba.;
Schváleno (Vydáno): 28.07.2017 Účinnost od: 03.09.2017
Uveřejněno v č. 86/2017 Sbírky zákonů na straně 2669