Vyhláška  č.  238/2017 Sb.
Ministerstva vnitra
, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
SPRÁVA ŠKOLSTVÍ. VÝCHOVA. VZDĚLÁVÁNÍ.;Závodní stravování. Školní stravování. Stravování v zařízeních.;Školy vojenské, SNB a SNV, policejní.;Školy střední. Učiliště. Školy vyšší odborné. Pomaturitní studium.;
Schváleno (Vydáno): 31.07.2017 Účinnost od: 01.09.2017
Uveřejněno v č. 87/2017 Sbírky zákonů na straně 2674