Vyhláška  č.  239/2017 Sb.
Ministerstva zemědělství
o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa
Oblasti úpravy:
Správa lesního hospodářství.;Údržba staveb.;
Schváleno (Vydáno): 28.07.2017 Účinnost od: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 87/2017 Sbírky zákonů na straně 2677