Sdělení  č.  242/2017 Sb.
Ministra vnitra
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Oblasti úpravy:
Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Volby.;
Schváleno (Vydáno): 31.07.2017 Účinnost od: 09.08.2017
Uveřejněno v č. 87/2017 Sbírky zákonů na straně 2683