Vyhláška  č.  243/2017 Sb.
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
Oblasti úpravy:
Školy základní.;
Schváleno (Vydáno): 28.07.2017 Účinnost od: 01.09.2017
Uveřejněno v č. 88/2017 Sbírky zákonů na straně 2690