Zákon  č.  253/2017 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Operativní evidence.;Bakteriologické (biologické) a toxinové zbraně.;
Schváleno (Vydáno): 20.07.2017 Účinnost od: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 89/2017 Sbírky zákonů na straně 2741