Zákon  č.  265/2017 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Technická normalizace a typizace. ČSN a ON.;Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.;Technická bezpečnost zařízení.;
Schváleno (Vydáno): 19.07.2017 Účinnost od: 01.09.2017
Uveřejněno v č. 90/2017 Sbírky zákonů na straně 2830