Vyhláška  č.  278/2017 Sb.
Ministerstva pro místní rozvoj
o stanovení obsahu a rozsahu specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku související s balzamací a konzervací a náležitostí dokladu o jejím absolvování
Oblasti úpravy:
Pohřební služby. Pochovávání. Kremace. Pohřebnictví.;
Schváleno (Vydáno): 23.08.2017 Účinnost od: 01.09.2017
Uveřejněno v č. 97/2017 Sbírky zákonů na straně 3107