Vyhláška  č.  284/2017 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
, kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
Oblasti úpravy:
Zdravotnická zařízení. Nemocnice. Polikliniky..;
Schváleno (Vydáno): 05.09.2017 Účinnost od: 01.11.2017
Uveřejněno v č. 100/2017 Sbírky zákonů na straně 3162