Vyhláška  č.  285/2017 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 287/2013 Sb.
Oblasti úpravy:
Zdravotnická zařízení. Nemocnice. Polikliniky..;Léčebná a preventivní péče. Lázně.;Lékaři a dentisti.;Zdravotničtí pracovníci.;
Schváleno (Vydáno): 05.09.2017 Účinnost od: 01.11.2017
Uveřejněno v č. 100/2017 Sbírky zákonů na straně 3166