Vyhláška  č.  287/2017 Sb.
Ministerstva zahraničních věcí
, kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Volby.;Zastupitelské úřady.;
Schváleno (Vydáno): 06.09.2017 Účinnost od: 13.09.2017
Uveřejněno v č. 101/2017 Sbírky zákonů na straně 3171