Zákon  č.  289/2017 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Živnostenské oprávnění. Živnostenský list. Živnostenská koncese.;Provozování živnosti. Živnostenské podnikání.;
Schváleno (Vydáno): 16.08.2017 Účinnost od: 30.09.2017
Uveřejněno v č. 102/2017 Sbírky zákonů na straně 3178