Zákon  č.  290/2017 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;
Schváleno (Vydáno): 16.08.2017 Účinnost od: 15.09.2017
Uveřejněno v č. 102/2017 Sbírky zákonů na straně 3186

Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 10 a čl. IV nabývají účinnosti 15.9.2017 a ustanovení čl. III bodů 2 až 4 nabývají účinnosti 1.11.2017. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2018.