Zákon  č.  291/2017 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
OBČANSKÉ PRÁVO PROCESNÍ.;Majetkový konkurs (úpadek).Vyrovnání.Insolvenční řízení.Insolvence.Bankrot.;
Schváleno (Vydáno): 16.08.2017 Účinnost od: 01.12.2017
Uveřejněno v č. 102/2017 Sbírky zákonů na straně 3189