Zákon  č.  292/2017 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
VNITROZEMSKÁ VODNÍ DOPRAVA. PLAVBA.;
Schváleno (Vydáno): 16.08.2017 Účinnost od: 30.09.2017
Uveřejněno v č. 103/2017 Sbírky zákonů na straně 3194