Zákon  č.  293/2017 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Pojištění odpovědnosti za škody.;Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.;
Schváleno (Vydáno): 24.08.2017 Účinnost od: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 103/2017 Sbírky zákonů na straně 3198