Zákon  č.  295/2017 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
Semenářství. Semena.;Rostlinná výroba.;
Schváleno (Vydáno): 16.08.2017 Účinnost od: 01.11.2017
Uveřejněno v č. 103/2017 Sbírky zákonů na straně 3203

Pozn.: Ustanovení části čtvrté čl. VI bodu 1, pokud jde o § 1 odst. 2 písm. e) a j), bodu 3, pokud jde o § 6a odst. 1 písm. i), bodu 4, pokud jde o § 6a odst. 2, bodu 5, pokud jde o § 6a odst. 4 a 5, bodu 11, pokud jde o § 11d, 11f a 11h, a bodu 13, pokud jde o § 13b odst. 1 písm. e) nabývají účinnosti 1.1.2019.