Zákon  č.  297/2017 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;Lékařské komory. Stomatologické komory. Zvěrolékařské komory.;Zdravotnická zařízení. Nemocnice. Polikliniky..;Organizace zdravotní správy.;
Schváleno (Vydáno): 16.08.2017 Účinnost od: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 104/2017 Sbírky zákonů na straně 3226

Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 1 nabývá účinnosti 1.1.2019 a ustanovení čl. I bodu 2 nabývá účinnosti 1.1.2020.