Zákon  č.  298/2017 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
VÝKON ROZHODNUTÍ. EXEKUCE. EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ.;
Schváleno (Vydáno): 16.08.2017 Účinnost od: 04.10.2017
Uveřejněno v č. 104/2017 Sbírky zákonů na straně 3227