Zákon  č.  299/2017 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
Rostlinolékařská péče.;
Schváleno (Vydáno): 16.08.2017 Účinnost od: 01.12.2017
Uveřejněno v č. 104/2017 Sbírky zákonů na straně 3228