Zákon  č.  300/2017 Sb.
Parlamentu České republiky
o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, (stykový zákon)
Oblasti úpravy:
Senát.;Parlament České republiky. Česká národní rada (ČNR).;Poslanci. Senátoři.;
Schváleno (Vydáno): 17.08.2017 Účinnost od: 01.09.2018
Uveřejněno v č. 104/2017 Sbírky zákonů na straně 3256