Zákon  č.  302/2017 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
Oblasti úpravy:
VETERINÁRNÍ PÉČE.;Poplatky správní.;
Schváleno (Vydáno): 16.08.2017 Účinnost od: 01.11.2017
Uveřejněno v č. 104/2017 Sbírky zákonů na straně 3261

Pozn.: ustanovení části první čl. I bodu 9 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.