Zákon  č.  303/2017 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti
Oblasti úpravy:
Poplatky soudní.;Nadace. Obecně prospěšné společnosti. Neziskové organizace.;Vnitřní organizace. Organizační řád. Statut. Stanovy.;
Schváleno (Vydáno): 16.08.2017 Účinnost od: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 104/2017 Sbírky zákonů na straně 3286