Zákon  č.  304/2017 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
SILNIČNÍ DOPRAVA.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Taxislužba.;Pokuty. Blokové pokuty.;
Schváleno (Vydáno): 16.08.2017 Účinnost od: 04.10.2017
Uveřejněno v č. 104/2017 Sbírky zákonů na straně 3289

Pozn.: ustanovení části první čl. I bodu 16 a čl. II bodu 5 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2019.