Zákon  č.  305/2017 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
FINANČNÍ KONTROLA.;STÁTNÍ PŘÍJMY. DANĚ, DÁVKY, POPLATKY.;
Schváleno (Vydáno): 16.08.2017 Účinnost od: 19.09.2017
Uveřejněno v č. 104/2017 Sbírky zákonů na straně 3305