Vyhláška  č.  306/2017 Sb.
Ministerstva financí
o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
Oblasti úpravy:
FINANČNÍ KONTROLA.;STÁTNÍ PŘÍJMY. DANĚ, DÁVKY, POPLATKY.;Mezinárodní smlouvy o daních. Zamezení dvojího zdanění.;
Schváleno (Vydáno): 21.08.2017 Účinnost od: 19.09.2017
Uveřejněno v č. 104/2017 Sbírky zákonů na straně 3312