Vyhláška  č.  307/2017 Sb.
Ministerstva dopravy
, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Dopravní předpisy v silničním provozu.;Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.;
Schváleno (Vydáno): 06.09.2017 Účinnost od: 04.10.2017
Uveřejněno v č. 105/2017 Sbírky zákonů na straně 3322