Vyhláška  č.  309/2017 Sb.
České národní banky
o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Oblasti úpravy:
Operativní evidence.;Kapitálový trh.;Obchod s cennými papíry. Makléř.;
Schváleno (Vydáno): 11.09.2017 Účinnost od: 03.01.2018
Uveřejněno v č. 105/2017 Sbírky zákonů na straně 3342