Zákon  č.  310/2017 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Schváleno (Vydáno): 16.08.2017 Účinnost od: 01.06.2018
Uveřejněno v č. 106/2017 Sbírky zákonů na straně 3362