Sdělení  č.  54/2017 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministrem vědy a vysokého školství Polské republiky o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání
Oblasti úpravy:
Vysoké školy.;Polsko. Polská republika.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;
Schváleno (Vydáno): 03.08.2017 Účinnost od: 02.09.2017
Uveřejněno v č. 30/2017 Sbírky mezinárodních smluv na straně 7482