Sdělení  č.  55/2017 Sb.m.s
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
Oblasti úpravy:
Vietnam. Vietnamská socialistická republika.;Mezinárodní smlouvy v oblasti školství, kultury a sportu.;
Schváleno (Vydáno): 01.11.2016 Účinnost od: 27.04.2017
Uveřejněno v č. 30/2017 Sbírky mezinárodních smluv na straně 7497