Sdělení  č.  56/2017 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o ochraně válečných hrobů a vojenských pietních míst
Oblasti úpravy:
Srbsko. Republika Srbsko.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;
Schváleno (Vydáno): 21.12.2016 Účinnost od: 01.10.2017
Uveřejněno v č. 30/2017 Sbírky mezinárodních smluv na straně 7506