Sdělení  č.  57/2017 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 28. června 2017 pozměňující pravidla 32 a 33 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 3/17)
Oblasti úpravy:
Autorské osvědčení a patent. Patentové právo.;Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;
Schváleno (Vydáno): 28.06.2017 Účinnost od: 01.10.2017
Uveřejněno v č. 30/2017 Sbírky mezinárodních smluv na straně 7514